چاپ خبر
شکوفه های بعثت 1 دوشنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
تکمیل ظرفیت ثبت نام پایه های اول و دوم
ظرفیت ثبت نام پایه های اول و دوم دبستان شکوفه های بعثت در سال تحصیلی 97-98 تکمیل شد.
با تشکر - مدیریت دبستان
انتهای پیام/.