دبستان پسرانه شکوفه های بعثت 1 مشهد
     
تماس با ما