دبستان پسرانه شکوفه های بعثت 1 مشهد
 
   
انجمن اولیا و مربیان مدرسه
 
اعضای انجمن اولیا دبستان شکوفه های بعثت:
جناب آقای دکتر علوی - رئیس انجمن
جناب آقای مهندس خادم الخمسه - منشی جلسه
و سایر اعضا:
جناب آقای دکتر اقبال
جناب آقای حجت الاسلام سید مهدی ذاکری
جناب آقای مهندس رادمنش
جناب آقای مهندس شیردل
جناب آقای مهندس عضدالملکی