دبستان پسرانه شکوفه های بعثت 1 مشهد
حضرت علی (علیه السلام):
 
كُن بَعیدَالهِمَمِ إذا طَلَبتَ، كَریمَ الظَّفَرِ إذا غَلَبتَ.
هرگاه در پى‏ چیزى هستى، بلند همت باش و آن‏گاه كه چیره شدى، در پیروزى كریم باش.
 
   
اخبار
 
ثبت نام
"آغاز پیش ثبت نام دانش آموزان پیش دبستانی و دبستان"